Cryptoquote Answer for 07/09/2019

S IGGV JSPT WSM VMOZLME VGP’Q PLLV ELSQ KLDQE SE JYWC SE QCLT PLLV EQMSOICQ FSWULQE. –EGYMWL YPUPGNP

TODAY’S ANSWER:

Continue reading “Cryptoquote Answer for 07/09/2019”