Cryptoquote Answer for 06/03/2019

JUDO UXY NTDYTMYM DW DYUJZ BO DZUD TWD YHYXQDZNTS NT TUDBXY ZUO U KBXKWOY.  –SUXXNOWT FYNAAWX

TODAY’S ANSWER:

Continue reading “Cryptoquote Answer for 06/03/2019”