Cryptoquote Answer for 08/20/2019

ITH AHBCKBEK LBCSZBEE NRBE RZ ARURZA TO.  KDB JIEK FBHKCRZ LCW KI ETFFBBV RE CNLCWE KI KHW XTEK IZB JIHB KRJB.  –KDIJCE BVREIZ

TODAY’S ANSWER:

Continue reading “Cryptoquote Answer for 08/20/2019”