Cryptoquote Answer for 04/15/2020

UZ SMOJ WX CROWIH POLIE.  LR KMI GMEZ JWV CQWWR MR RMA KWBBZKRWOC  . . . MIP GLCC.  —OWUZOR M. QZLIBZLI

TODAY’S ANSWER:

Continue reading “Cryptoquote Answer for 04/15/2020”