Cryptoquote Answer for 05/01/2019

ETO ZXCACGK GE RZHJAD ACND’M BRZAADHFDM CM Z VDZMTOD EN ETO MGODHFGR EN BRZOZBGDO. –ADM XOELH

TODAY’S ANSWER: Continue reading “Cryptoquote Answer for 05/01/2019”