Cryptoquote Answer for 10/25/2018

YJOGO KGO TL ZOUGOYZ YL ZSUUOZZ. DY DZ YJO GOZSWY LB EGOEKGKYDLT, JKGM RLGP, KTM WOKGTDTN BGLV BKDWSGO. –ULWDT ELROWW

TODAY’S ANSWER:

Continue reading “Cryptoquote Answer for 10/25/2018”